Posiedzenie zarządu 26.05.2013 oraz komunikat

Posiedzenie zarządu 26.05.2013 oraz komunikat

W niedziele 26 maja odbyło się posiedzenie zarządu Koła. W obecności przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz nieobecności skarbnika przeważały tematy bieżące i organizacyjne.  Członkowie proszeni są o wywiązanie się z zobowiązań wobec Koła o czym poniżej.

Poruszone zostały tematy:

 1. Organizacja polowania komercyjnego na rogacze (sierpień trzy osoby)
 2. Organizacja „majówki” w dniu 1.06
 3. Przeniesienie materiałów na ambony pod wiaty
 4. Rozpatrzenie podania o przyjęcie na staż – kandydat zostanie zaproszony na następne zebranie
 5. Wybór oferty na budowę podjazdu do wiat
 6. Organizacja zawodów strzeleckich podczas treningu strzeleckiegow  Manowie
 7. Wystawienie reprezentantów Koła na zawody okręgowe – osoby, które uzyskały najwyższy wynik w zawodach Koła w minionym roku (Robert Proć, Jarek Duda, Jurek Kęsicki i Adam Zaręba)
 8. Rozwiązanie lokaty bankowej i dywersyfikacja depozytów bankowych.

Członkowie posiadający zaległości finansowe względem Koła proszeni są o niezwłoczne uregulowanie zobowiązań. W ich wyniku Koło ponosi stratę finansową poprzez konieczność zerwania lokat i co się z tym wiąże utraty odsetek w celu wywiązywania się z zobowiązań względem innych podmiotów oraz organizacji życia Koła. Lista osób posiadających zobowiązania wynikające z nieprzepracowanych godzin pracy w minionym sezonie:.

 1. Astramowicz Andrzej
 2. Astramowicz Jan
 3. Filipek Andrzej
 4. Filipek Rafał
 5. Firaza Paweł
 6. Grenda Sławomir
 7. Grenda Wojciech
 8. Kalembasa Mirosław
 9. Kowalczyk Henryk
 10. Kozioł Czesław
 11. Łabęcki Adam
 12. Łukawski Józef
 13. Mrozicki Paweł
 14. Mrozicki Piotr
 15. Natkański Tomasz
 16. Pietras Tadeusz
 17. Susiak Tomasz
 18. Susiak Władysław
 19. Szarek Eugeniusz
 20. Śliwicki Mariusz
 21. Wasylczyszyn Jarosław
 22. Zaręba Adam
 23. Zaręba Krzysztof

Obowiązek dotyczył wykonania 40 godzin pracy gdzie 1 godz.wyceniona jest na 10 zł. Dokładna wysokość zobowiązania dostępna jest u księgowego przy ul. Królowej Jadwigi 12. Wpłat można dokonywać poprzez przelew na konto Koła: 69 8935 0009 1300 0563 2000 0010

Bez kategorii