kalendarz polowań

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
  Jelenie szlachetne:

byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01

  Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta do 15.01

  Daniele:

byki cały miesiąc a łanie
i cielęta do 15.01

    Sarny:

kozy i koźlęta do 15.01

Dziki:

wszystkie

  Muflony:

tryki cały miesiąc, a owce
i jagnięta do 15.01

    Tchórze i kuny
  Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
      Piżmaki
    Zające szaraki i dzikie króliki:

tylko w drodze odłowu, do 15.01

    Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

      Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu, do 15.01

      Gęsi:

gęgawy na terenie województw: 
zachodniopomorskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 15.01,

a zbożowe i białoczelne na terenie województw:
zachodniopomorskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31.01

    Jelenie szlachetne:

byki i cielęta

    Daniele:

byki i cielęta

Dziki:

wszystkie

      Muflony:

tryki

    Tchórze i kuny
  Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
      Piżmaki
      Bażanty:

koguty

Dziki:

wszystkie

    Tchórze i kuny
  Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
      Piżmaki
Dziki:

wszystkie

    Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
      Piżmaki:
do 15.04
      Sarny:

kozły od 11.05

Dziki:

wszystkie

    Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
      Sarny:

kozły

Dziki:

wszystkie

  Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze:

od 1.06

      Sarny:

kozły

Dziki:

wszystkie

  Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
      Jelenie szlachetne:

byki od 21.08

      Sarny:

kozły

Dziki:

wszystkie

  Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
      Piżmaki:

od 11.08

      Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – od 15.08

      Łyski:

od 15.08

      Gołębie grzywacze:

od 15.08

  Jelenie szlachetne:

byki, łanie, cielęta

  Daniele:

byki, łanie, cielęta

      Sarny:

kozły

Dziki:

wszystkie

      Borsuki
    Tchórze i kuny
  Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
      Piżmaki
      Kuropatwy:

od 11.09

      Słonki:

od 1.09

      Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

      Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09

      Łyski
      Gołębie grzywacze
      Jarząbki
  Jelenie szlachetne:

byki, łanie, cielęta

  Jelenie sika:

byki, łanie, cielęta

  Daniele:

byki, łanie, cielęta

    Sarny:

kozy i koźlęta

Dziki:

wszystkie

  Muflony:

tryki, owce, jagnięta

      Borsuki
    Tchórze i kuny
  Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
      Piżmaki
    Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

      Kuropatwy:

do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc

      Słonki
      Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

      Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne

      Łyski
      Gołębie grzywacze
      Jarząbki
  Jelenie szlachetne:

byki, łanie, cielęta

  Jelenie sika:

byki, łanie, cielęta

  Daniele:

byki, łanie, cielęta

    Sarny:

kozy i koźlęta

Dziki:

wszystkie

  Muflony:

tryki, owce i jagnięta

      Borsuki
    Tchórze i kuny
  Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
      Piżmaki
    Zające szaraki i dzikie króliki:

również w drodze odłowu

    Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

      Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu

      Słonki
      Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

      Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne

      Łyski
      Gołębie grzywacze
      Jarząbki
  Jelenie szlachetne:

byki, łanie, cielęta

  Jelenie sika:

byki, łanie, cielęta

  Daniele:

byki, łanie, cielęta

    Sarny:

kozy i koźlęta

Dziki:

wszystkie

  Muflony:

tryki, owce i jagnięta

    Tchórze i kuny
  Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
      Piżmaki
    Zające szaraki i dzikie króliki:

również w drodze odłowu

    Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

      Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu

      Słonki:

do 21.12

      Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12

      Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc

      Łyski:

do 21.12

Przez cały rok wolno polować na:

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.