historia

ognisko

Koło Łowieckie „Darzbór” Szczecinek liczy już sobie ponad 60 lat. W naszych burzliwych czasach to spory kawał historii. Inne bywały warunki i okoliczności, w których pierwsi myśliwi ze Szczecinka rozpoczynali przed laty swoją działalność, zmieniały się one w kolejnych dziesięcioleciach, inne tez są dzisiaj. O przeszłych czasach można mówić i oceniać je rożnie. Wiele działań ludzi z tej przeszłości podlega dziś krytyce. Historii jednak nie da się zmienić: po prostu tak było. Warto jednak z przeszłości wyciągać wnioski i nauki. Dzisiejszy „Darzbór” bowiem to zupełnie inne Koło niż to z lat pięćdziesiątych czy siedemdziesiątych, a nawet osiemdziesiątych. Nie tylko dlatego, że zmieniły się uwarunkowania ustrojowe, społeczne i materialne, ale częściowo także prawne w jakich obecnie działamy. To prawda – jesteśmy dziś zasobniejsi, zgromadziliśmy pokaźny dorobek doświadczeń w urządzaniu naszego łowieckiego gospodarstwa. Zmienił się jednak przede wszystkim w ostatnich latach skład myśliwych, którzy tworzą to Koło.

W pierwszych latach po wojnie gospodarką łowiecką, zagospodarowaniem łowisk i organizacją polowań zajmowały się Lasy Państwowe. Dopiero z początkiem lat 50-tych rozpoczął się proces wydzierżawiania obwodów stowarzyszeniom myśliwych.

16 czerwca 1954 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie tworzy nowe obwody łowieckie. Miedzy innymi utworzono wówczas obwód nr 139 „Łączno” o pow. 8750 ha w granicach Trzesieka-Mosina-Przyjezierze-Jeleń-Krągi-Śmiadowo-Osiczyn-Kłosówka-Juchowo-Jeziorki (do szosy Szczecinek-Barwice)-Trzesieka.   W dniu 14 sierpnia 1954 roku spotykają się pierwsi stowarzyszeni myśliwi i decyzja Walnego Zgromadzenia zostaje utworzone Koło Łowieckie zrzeszenia Polskiego Związku Łowieckiego nr 1 w Szczecinku. Koło równocześnie występuje o dzierżawę obwodu łowieckiego nr 139. Zastępcą Prezydium Zebrania pierwszych stowarzyszonych był Edward Stefanowicz.

Obwód 139 Koło Łowieckie nr 1 otrzymuje z dniem  1.09.1954 roku.

Początek funkcjonowania Koła Łowieckiego nr 1 można przyjąć z datą 14 sierpień 1954 roku.

W dniu 4 października 1961 roku dochodzi do zmiany nazwy Koła. Do chwili obecnej nazwa naszego Koła przybiera brzmienie: PZŁ Koło Łowieckie „Darzbór” w Szczecinku.

[fragm. „Kronika Koła Łowieckiego Darzbór w Szczecinku; Cz. Kozioł, A. Krokosz]

Historia Koła „Darzbór” w Szczecinku – film przygotowany z okazji 60-lecia Koła

60 lat Koła Darzbór w Szczecinku from MareckiPL on Vimeo.