obwody

Obwód Nr 125
Powierzchnia użytkowa: 5 867,19 ha
W tym lasy: 2641,9 ha
Lesistość: 45 %
Wody: 210 ha

Granica biegnie od miejscowości Trzesieka szosą przez miejscowości Dębowo, Mosino, Kucharowo i Kadzielnia do Juchowa, stąd drogą przez Miłobądz granica dochodzi do wsi Dąbie. Następnie biegnie szosą obok miejscowości Kiełpino do Ostropola i stąd szosą w kierunku Szczecinka powraca do punktu wyjściowego w miejscowości Trzesieka.

Obwód Nr 126
Powierzchnia użytkowa: 7 288,74 ha
W tym lasy: 2 739,3 ha
Lesistość: 37,6%
Wody: 1010 ha

Granica od miejscowości Mosina biegnie drogą w kierunku południowo-wschodnim do Jelenina i dalej szosą przez miejscowości Jeleń i Krągi do strumyka Sowia Struga, wzdłuż którego dochodzi do jeziora Pile. Stąd środkiem wód tego jeziora granica dochodzi do szosy Łubowo – Silnowo, przy miejscowości Pile. Dalej granica biegnie tą szosą w kierunku Silnowa na odcinku około 1 km, następnie skręca na północ drogą w kierunku Uniemina. Następnie biegnie tą drogą na odcinku około 1,2 km i skręca na północny wschód drogą przez Kłosówko do Juchowa. Stąd szosą przez miejscowości Kądzielnia i Kucharowo granica dochodzi do punktu wyjściowego w miejscowości Mosina.

Obwody Łowieckie nr 125 i 126 wchodzące w skład Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku położone są na terenie Nadleśnictw Szczecinek, Czaplinek oraz Czarnobór. Leśnictwa administrujące teren to: Kucharowo, Dąbrowica, Jelenino, Jeziorki, Kiełpino i Juchowo.

Krajobraz terenu jest niezwykle malowniczy. Aktywność lodowca stworzyła niesamowicie urozmaicona rzeźbę terenu, od podtopionych równin denno-morenowych zasobnych w pokłady torfów w okolicach Mosiny i Jeziora Ciemino do malowniczych wyniesieni w środkowej i południowej części Obwodu 126, w leśnictwach Kucharowo i Dąbrowica.

Najwyższe z nich znajdują się w zachodniej części opisywanego terenu 169,2 mnpm naprzeciw zabudowań zwanych Kłosówka, na transekcie przebiegu linii energetycznej na polu oraz w kompleksie leśnym w północno-zachodniej części terenu (169 mnpm). Niektóre z wyniesień maja swoje nazwy jak np. Grabówka koło zabudowań Grabna, Ostrogóra nad Jeziorem Pile czy Śmiadowska Góra między jeziorami Śmiadowo i Łączno.

Największe i zarazem najgłębsze jezioro to Pile o pow. 1072 ha (połowa powierzchni w granicach KŁ) z niezwykle urozmaiconą linią brzegową, pozostałe to: Ciemino, Śmiadowo, Radacz, Przyjezierze, Sarcze, Łączno, Juchowo i Mała Piławka. W związku z faktem, iż tereny łowieckie Koła znajdują się w pasie wododziału rzek Gwdy, Parsęty i Piławy brak tu większych cieków wodnych. Największym strumieniem łączącym jeziora Juchowo, Radacz i Trzesiecko to wspominany w zapiskach historycznych Michalowy Patoch czyli Kanał Radacki.

Lesistość terenu jest znaczna i wynosi ok. 35%. Największe zalesienia gruntów rolnych przeprowadzono na tym terenie w latach 1948-1960. Ze względu na krajobraz morenowy zróżnicowanie siedlisk leśnych tez jest znaczne. Przeważają lasy mieszane i świeże. Na terenie Leśnictwa Kucharowo spotykamy jednak także typowe siedliska borowe. Największe kompleksy leśne zlokalizowane są w części północno-zachodniej i środkowej terenu Koła. Część południowa stanowią porozrywane niewielkie kompleksy leśne oraz zadrzewienia na gruntach porolnych. W samym sercu terenu Koła od zachodniej strony wspomnianego Jeziora Ciemino utworzono w dniu 25.07.1997 r. decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Rezerwat „Bagno Ciemino” na powierzchni 400,29 ha i tym samym wyłączono ten teren z polowania. Celem ochrony jest zachowanie dla celów dydaktycznych i naukowych cennych ekosystemów leśnych i torfowiskowych charakterystycznych dla Pojezierza Drawskiego. Stanowi on idealny obszar ostoi dla zwierzyny grubej i drobnej – od strony wschodniej graniczy z Jeziorem Ciemino.

Na terenie obwodów łowieckich Koła spotkać można prawie wszystkich przedstawicieli zwierzyny łownej, a z gatunków chronionych wymienić należy m.in.: wydrę, orla bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego, puszczyka, pustułkę, żmiję zygzakowata, bobra europejskiego. Sporadycznie przez tereny obwodów przechodzą migrujące w kierunku zachodnim losie oraz wilki.

WYKAZ URZĄDZEŃ

Sezon 2015/2016
Urządzenie Obwód 125 Obwód 126 
Paśniki  10  1
Lizawki 85 79
Ambony 126 88
Poletka łowieckie 1,3 ha  0,8 ha
Pasy zaporowe 0 0
Łąki śródleśne 4,5 ha 0,9 ha