statystyki

IF


Doświadczenie pokazuje, iż liczby w łowisku nie zawsze oddają prawdę, choć może akurat mankamentem tej zależności jest fakt, iż przedstawianie gospodarki łowieckiej w liczbach jest nie lada sztuką i zawsze towarzyszy jej tolerancja błędu. Z drugiej jednak strony takie postawienie sprawy może dać ogląd tego, w którym kierunku podążamy, gdzie mamy braki i niedociągnięcia.

Podstawowymi danymi, którymi się posługujemy to stan poszczególnych populacji oraz przyrost zrealizowany określany przez inwentaryzację całoroczną oraz okresową ze szczególnym uwzględnieniem populacji jelenia szlachetnego. Pokłosiem tych danych są plany pozyskania, które narzuca na nas jako dzierżawców poszczególne jednostki Lasów Państwowych. Ponadto istotnym czynnikiem w przypadku każdej populacji jest prawidłowa struktura płci oraz wieku.


POZYSKANIE

Niewątpliwie osiągnęliśmy sukces oraz potwierdzenie naszej pracy w łowisku jeśli porównamy sytuację, od której zaczynaliśmy, a gdzie jesteśmy dzisiaj. Praca kilku pokoleń zaowocowała tym, iż możemy się poszczycić jednym z większych rozkładów w skali kraju. Co jest istotne, wbrew panującej w koło tendencji potrafimy w taki sposób gospodarować by ilość zwierzyny przeznaczonej na odstrzał komercyjny nie przekracza 10 %. Pracujemy dla dobra łowisk byśmy sami mogli z nich czerpać satysfakcję z dobrze wykonanej roboty i dla łask św. Huberta.

  • Sezon 1956/57: 2 jelenie, 3 sarny, 20-30 dzików, 8 lisów
  • Sezon 1959/60: 2 jelenie, 3 sarny, 20 dzików, 8 lisów
  • Sezon 1963/64: 6 jeleni (3 byki), 17 saren (6 rogaczy), 25 dzików, 48 zajęcy
  • Sezon 1966/67: 2 jelenie, 8 saren, 2 dziki
  • Sezon 1971/72: 6 jeleni, 12 saren, 34 dziki, 24 lisy, zające
  • Sezon 1972/73: 5 jeleni, 1 sarna, 23 dziki, 19 lisów, zające
  • Sezon 1974/75: 8 jeleni, 25 saren, 56 dzików, 21 lisów, 83 zające, 44 kaczki
  • Sezon 1975/76: 16 jeleni, 33 sarny, 87 dzików, 32 lisy, 78 zajęcy, 90 kaczek
  • Sezon 1977/78: 7 jeleni, 53 sarny, 102 dziki, 27 lisów
  • Sezon 1978/79: 10 jeleni, 62 sarny, 105 dzikow, 16 lisów, 52 zające, 12 kaczek
Sezon Jeleń Byk Jeleń Łania Jeleń Cielę Sarna Rogacz Sarna Koza Sarna Koźlę   Dzik    Lis 
76/77 3 2 2 18 7 4 106  
80/81 7 2 3 7 2 3 87 25
83/84 17 11 12 40 35 25 120 30
84/85 7 9 11 45 65 37 74 25
85/86 16 17 16 63 82 45 111 37
86/87 13 15 11 45 55 32 113 41
87/88 11 12 10 33 2 1 171 58
88/89 14 10 6 30 20 8 162 45
89/90 30 28 18 42 66 41 206 34
90/91 43 38 29 86 60 49 258 45
91/92 37 51 31 93 92 57 247 38
92/93 46 45 30 115 85 66 201 33
93/94 34 56 27 126 117 81 159 17
94/95 33 58 36 125 149 78 201 39
95/96 32 29 23 95 75 35 100 65
96/97 31 39 12 72 64 31 90 33
97/98 22 42 19 80 82 30 137 29
98/99 23 61 34 71 118 47 154 122
99/00 24 80 47 49 77 44 151 125
00/01 30 70 38 47 67 42 129 75
01/02 29 47 21 67 74 36 160 77
02/03 29 62 30 67 79 30 176 144
03/04 28 62 29 85 110 25 219 120
12/13 44 111 45 95 68 23 343 ?
14/15 50 102 39 90 71 30 212 108

STAN POPULACJI

Inwentaryzacja jest dokonywana na kilka sposobów. Najefektywniejszym sposobem jest całoroczna obserwacja, która odpowiada rzeczywistości. Dodatkowo kilka razy w roku odbywa się liczenie jeleni lub próbne pędzenia. Na podstawie uzyskanych wyników określa się stan populacji, a następnie plany pozyskania przy współpracy z jednostkami administrującymi Lasów Państwowych. W przypadku obwodu 126 jest to Nadleśnictwo Czarnobór, a w przypadku obwodu 125 Nadleśnictwo Czaplinek. Celem gospodarki łowieckiej wbrew pozorom nie jest uzyskanie jak najliczniejszej populacji, lecz silnej odpowiadającej pojemności danych łowisk. Od kilkunastu lat w obrębie obwodu 126 znajduje się rezerwat przyrodniczy „Bagno Ciemino”, który jest wyłączony z całkowitej gospodarki leśnej i łowieckiej. Jest to przykład łowiska o przegęszczonej populacji jelenia szlachetnego skutkującym w poważne straty w sąsiednich uprawach i florze samego bagna. Efektem prowadzonej gospodarki łowieckiej niech będzie porównanie stanu populacji z lat 1968 i 2012.

ROK    Byk    Łania      Cielę   Rogacz    Koza      Koźlę      Dzik  
1968 9 8 2 34 42 4 49
2012 107 153 38 310 360 132 350
2015 101 149 60 173 263 105 270