Uprawy narażone na szkody

zbuchtowana_laka

W zakładce „Szkody” zostały podane kolejne informacje na temat upraw szczególnie narażonych na szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podane w zakładce uprawy i większą aktywność myśliwych. Do listy dołączyły uprawy kukurydzy (obw. 125 Kiełpino – „Pusta Wieś”), pszenicy (obw. 125 Mosina – Kucharowo), pszenicy (obw. 126 Mosina) oraz uprawy ziemniaków (obw. 126 Piława).