Obrady Zarządu Koła 15.09.2012

Obrady Zarządu Koła 15.09.2012

W dniu 15.09.2012 (sobota) o godz. 16 odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Darzbór w pełnym składzie 5 członków przy obecności przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz Kol. Bartka Dubrowskiego. Tematami obrad były:

– nadmierne zużycie wody i stan licznika w strażnicy w Kucharowie.

– nieprzekazany protokół z Walnego Zebrania przez sekretarza obrad do przewodniczącego obrad i tym samym ZO Koszalin w terminie przewidzianym przez statut PZŁ.

– zapowiadana kontrola dokumentacji i działalności Koła przez ZO Koszalin w wyniku zaniedbań wynikających z punktu wyżej.

– omówienie propozycji uchwał zgłoszenie przez członków Koła na jesienne nadzwyczajne walne zebranie.

– zmiany rewirów członków Koła

– omówienie niekoleżeńskiej postawy Kol. Władysława Susiaka wobec członków Koła.

– plan polowań zbiorowych i polowań na jelenie.

– termin jesiennego Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła.

– rozpatrzenie podań o przyjęcie do Koła.

– wykorzystanie ambon przenośnych zbudowanych przy domku w Kucharowie.

Decyzją Zarządu Koła postanowiono:

  • Zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła Łowieckiego Darzbór na dzień 14.10.2012 r. (niedziela) godz. 10.00 w strażnicy łowieckiej w Kucharowie.
  • Rozpocząć sezon zbiorówek w dniu 27/28 października (sobota tradycyjne polowania pędzone, niedziela polowanie metodą szwedzką z ambon).
  • W dniach 19/21 paźdzniernika zorganizować polowanie „weekendowe” dla wszystkich członków Koła z biesiadą po wieczornych wyjściach mające na celu zwiększyć pozyskanie jeleni.
  • Kol. Stanisław Karbowiak przenosi się na rewir Jeziorki do Kol. Zbigniewa Mackiewicza,  Tomasz Natkański na rewir Mosina do Andrzeja Krokosza i Sławomira Kłody, a Paweł Firaza na rewir Jeleń gdzie obecnie poluje Franciszek Białopiotrowicz.
  • Przyjąć na członków Koła Kol. Piotra i Pawła Mrozickich.
Bez kategorii