Posiedzenie zarządu Koła 15.09.2012

W zakładce powiadomienia znajdują się informacje dot. wczorajszego posiedzenia zarządu Koła oraz podjęte decyzje. Znajduje się tam informacja o terminie polowań zbiorowych i nadzwyczajnego walnego zebrania. Ponadto w zakładce materiały pojawiła się propozycja uchwały dot. zasad wydawania odstrzałów. W ciągu najbliższych dni pojawią się kolejne propozycje uchwał przed jesiennym walnym zebraniem zgłoszone przez członków Koła. Przypominamy, że aby uwzględnić propozycje uchwał w porządku obrad walnego zebrania należy zgłosić owe propozycje najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. Można to zrobić zgłaszając je na ręce członka zarządu Koła lub bezpośrednio na adres e-mail kolodarzbor@gmail.com W przypadku formy elektronicznej liczy się data wysłania propozycji.