Nowe ambony Darzboru

Nowe ambony Darzboru

Od kilku sezonów nasze Koło inwestuje w nowe urządzenia łowieckie. Powodów jest kilka… Przede wszystkim chcemy, żeby w naszych łowiskach ambona była estetycznym elementem krajobrazu, spełniała swoją funkcję oraz była bezpieczna przez długie lata dla myśliwych. Wprowadziliśmy tzw. fundusz urządzeń łowieckich gdzie nasi Członkowie Koła partycypują w kosztach zagospodarowania łowisk. Oczywiście budżet Koła dokłada większą część do zakupionych urządzeń.

Łowczy konsultuje i proponuje dla gospodarzy łowisk miejsca do posadowienia ambon. Zwierzyna zmienia swoją ostoję, ciągi migracji, zmieniają się również najlepsze miejsca do żerowania i bytowania zwierzyny szczególnie za sprawą wilków bierzemy te wszystkie czynniki pod uwagę i stawiamy ambony w różnych nowych miejscach. Oczywiście wymieniamy też stare wysłużone urządzenia na nowe w tzw. pewnych łowiskach.

Marzeniem Łowczego jest duża przejrzysta mapa dzierżawionych obwodów Koła z podziałem na sektory i zaznaczeniem wszystkich urządzeń łowieckich, która znajdzie swoje miejsce w kwaterze Koła. Może ten obecny rok jubileuszowy będzie dobrym pretekstem do stworzenia takiej mapy i zmodyfikowania map w elektronicznej książce polowań, która jest bardzo wygodnym narzędziem wśród myśliwych Darzboru.  

Łowczy Koła