Nie będzie „masakry dzików”

Nie będzie „masakry dzików”

Sytuacja związana z poleconym przez ministra środowiska i zaplanowanym na najbliższe trzy soboty odstrzałem dzików w ramach polowań wielkoobszarowych stała się napięta do granic. Poparcie sprzeciwu myśliwych wobec udziału w tej akcji wyraził przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski na konferencji prasowej zorganizowanej w środę (9 stycznia br.) Rozgłos nadany problematyce redukcji dzików sprawił, że w spotkaniu wzięli udział reprezentanci głównych ogólnopolskich mediów. Więcej na stronie Brać Łowiecka>>>