Zmiany w ustawie Prawo Łowieckie – petycja udział dzieci w polowaniach!

Zmiany w ustawie Prawo Łowieckie – petycja udział dzieci w polowaniach!

Koledzy, w załączeniu przedstawiamy komplet materiałów związanych z inicjatywą nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie w przepisie dot. udziału dzieci do lat 18 w polowaniach, a mianowicie: pisma prezesa NRŁ oraz projekt zmiany ustawy wraz z formularzem, na którym będziemy zbierać podpisy.

Prosimy Kolegów o zaangażowanie i wsparcie tak ważnej dla nas inicjatywy, dzięki której będziemy mogli przekazywać tradycje łowieckie naszym dzieciom i wnukom!. Listy z podpisami należy dostarczyć do Sekretarza Zarządu Koła do dnia 19 czerwca 2019r. 

Odezwa PZŁ   Projekt zmiany w ustawie   Projekt zmiany w ustawie