Temat wilków coraz bliższy

wilkProblem wilka w naszych lasach dojrzewa do rangi, w której głos zabierają już organy urzędów zajmujących się środowiskiem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie potwierdza zwiększenie areału występowania tego drapieżnika na tereny wcześniej przez niego niezasiedlone.

Ów problem dotyczy nie tylko hodowli zwierząt w gospodarstwach, ale przede wszystkim gospodarki łowieckiej czego efektem namacalnym jest migracja jelenia szlachetnego na obwód 126 z terenów zasiedlonych przez wilki w okolicach poligonu pod Bornem. Prowadzi to do przegęszczenia populacji, a w konsekwencji do wymiernych szkód w uprawach leśnych. Więcej informacji dot. sytuacji wilka znaleźć można w poniższych materiałach udzielonych przez dyrekcję.

„Wilki w województwie zachodniopomorskim”

Wilk – poradnik metodyczny

Odróżnianie tropów wilka i psa

– Projekt programu ochrony wilka w Polsce

Dyrekcja zwraca się z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących wilków w naszych lasach na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Zlocieńcu
ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec
Tel.: (0-94) 36 70 920
Tel./fax: (0-94) 36 73 544