Projekt zmian w ustawie Prawo Łowieckie

Na stronach sejmowych udostępniono projekt zmian w ustawie Prawo Łowieckie. Podstawowym celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. i dostosowanie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie do wymogów konstytucyjnych zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Projekt proponowany przez PZŁ oraz posła na sejm Stanisława Wziątka dostępny jest TUTAJ.