Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2013

login-logoZarząd Koła zwołuje na dzień 6.10.2013 o godz. 10.00 w Kucharowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. W zakładce „Powiadomienia” znajduje się porządek obrad Zebrania oraz protokół z poprzedniego zebrania do zatwierdzenia.