Komunikat Łowczego Krajowego Piotra Jenocha

Komunikat Łowczego Krajowego Piotra Jenocha

Nawiązując do informacji przekazanych podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 8 listopada 2018 r. w sprawie audytu przeprowadzonego w PZŁ, a także w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje. Więcej na stronie PZŁ>>>