Dublet Rafała

zdjecie012

Zapędy doktora stara się przytemperować ekipa z Parsęcka. Udane nocne łowy przy księżycu oczywiście na uprawie łubinu przy Obrębie zaliczył Rafał. Dublet często się nie zdarza, ale jeśli ktoś ma dogonić doktora to właśnie w ten sposób gdyż również wczoraj złożył już 7-go – na łubinie oczywiście. Przy współudziale naszego Koła uprawy przy „drodze granicznej” na Kądzielni zostaną ogrodzone pastuchem w celu ochrony w nadchodzących dniach.