Zawody strzeleckie Koła 2013

statuetka

Już niedługo bo za niecałe trzy tygodnie, 14 lipca odbędzie się trening strzelecki Koła Darzbór w Manowie. Korzystając z nadarzającej się okazji wzorem roku ubiegłego trening zostanie przeprowadzony w formie zawodów strzeleckich. Po treningu ogłoszeni zostaną zwycięzcy, zostaną wręczone nagrody oraz okolicznościowa statuetka, następnie odbędzie się poczęstunek. Poniżej garść informacji informacyjnych, prosimy o przekazanie ich Kolegom „nieinternetowym”.


owiectwo-1-0401. Zawody odbędą się w 4 konkurencjach: trap, skeet, bażant oraz dzik w przebiegu (do zawodów zaliczamy pierwsze 5 strzałów)

2. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać najpóźniej do dnia 7 lipca (w celach organizacyjnych oraz zapewnienia amunicji)

3. Osoby, które zgłoszą swój udział w terminie otrzymają po 3 paczki śrutu na koszt Koła do wykorzystania na treningu. Amunicja kulowa w zakresie własnym (min. 5 strzałów do dzika w przebiegu).

4. Dla osób, które nie potwierdzą uczestnictwa w terminie, a zjawią się 14-go lipca zapewnione będzie po jednej paczce śrutu.

5. Osoby nie uczestniczące w treningu 14-go lipca nie otrzymają amunicji.

6. Zwycięzca klasyfikacji ogólnej otrzyma pamiątkową statuetkę oraz jedną z trzech nagród rzeczowych. Warunkiem ubiegania się o nagrody rzeczowe jest udział we wszystkich konkurencjach.