Zmiana przepisów dot. przechowywania broni

Zmiana przepisów dot. przechowywania broni

Z dniem 1.10.2014 weszło w życie rozporządzenie MSW w sprawie przechowywania broni i amunicji zgodnie z którym posiadacze zezwoleń na broń, którzy uzyskali uprawnienia przed dniem 1.10.2014 są zobowiązani w terminie 5 lat do dostosowania sposobu przechowywania broni i amunicji do nowych wymogów. Najistotniejszą zmianą jest dostosowania szaf i urządzeń spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. TUTAJ