Zaproszone pary do Luboradzy

img_2618

Zgodnie z regulaminem zapraszania gości na jubileusz 60-lecia w Luboradzy wraz z końcem marca upłynął termin zgłoszeń. Dzięki pojemności obiektu wszystkie zaproszone pary, które zostały zgłoszone na deklaracjach Bartkowi Dubrowskiemu w wyznaczonym terminie mogą wziąć udział w uroczystościach. Wpłaty należy dokonać do końca kwietnia u księgowego lub bezpośrednio na konto Koła 88 1950 0001 2006 0583 0295 0002 IDEA BANK.