Przyjęty stażysta

51

W piątek na posiedzeniu zarządu rozpatrzono podanie o przyjęcie na staż. Zarząd przychylnie rozpatrzył podanie i postanowił przyjąć na kandydacki staż do Polskiego Związku Łowieckiego Pana Mateusza Barańskiego, którego opiekunem w trakcie stażu będzie Kolega Andrzej Filipiak. Gorąca prośba do pozostałych kolegów by w miarę możliwości i przy nadarzających się okazjach przyuczyć nowego Kolegę łowieckiego rzemiosła, budowy urządzeń łowieckich oraz pomóc obyć się z gwarą – tą łowiecką 🙂