Przetarg na prowadzenie skupu

Przetarg na prowadzenie skupu

Podczas posiedzenia zarządu w obecności przewodniczącego komisji rewizyjnej podjęto decyzję o przeprowadzeniu przetargu na prowadzącego skup. W celu uniknięcia nieporozumień oraz zastrzeżeń decydującym kryterium będzie cena uzyskiwana od kg (obecnie 0,55 zł brutto – roczny koszt ponad 12 000 zł brutto). Zainteresowane osoby mogą składać oferty tylko w formie pisemnej w zamkniętych kopertach do dnia 27.04.2013 na adres Koła.

Bez kategorii