Projekty zmian w ustawie Prawo Łowieckie

p1020919

W sejmie trwają prace nad zmianami w ustawie Prawo Łowieckie. Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Projekty określają zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia, kary, podstawowe reguły postępowania dyscyplinarnego i wprowadzają możliwość odwołania się do sądu powszechnego od orzeczeń sądów łowieckich ingerujących w prawa osobiste lub majątkowe. Prace dotyczą Projektu Senackiego oraz Poselskiego.