Posiedzenie zarządu Koła – 29.04.2013

Posiedzenie zarządu Koła – 29.04.2013

W poniedziałek 29 kwietnia odbyło się zebranie zarządu Koła. Na posiedzeniu przy współudziale przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz Kol. Józefa Łukawskiego i Andrzeja Filipiaka poruszono bieżące sprawy Koła oraz zasady współpracy. Zarząd w pełnym składzie podjął dwie uchwały dotyczące wyboru „skupowego” oraz „szacującego” szkody w płodach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę łowną w naszych obwodach.

1. Dziennik korespondencji przekazano Panu Witoldowi Jarzynowskiemu w celu prowadzenia korespondencji na bieżąco.

2. Utrzymano wolę zwoływania posiedzenia zarządu Koła conajmniej raz w miesiącu w ostatni jego tydzień.

3. Podjęto uchwałę dotyczącą ustalenia osób odpowiedzialnych za szacowanie szkód w płodach rolnych z ramienia Koła oraz ich wynagrodzenia. Decyzją zarządu powołano Kol. Jana Natkańskiego na koordynatora ds. szkód, któremu pomagać będą Kol. Sławomir Kłoda oraz Józef Łukawski jednocześnie skierowani na kurs szacowania. Zarząd przychylił się do warunków stawianych przez szacujących dotyczących wynagrodzenia w sumie 18 000 zł netto, które zostanie podzielone między sobą proporcjonalnie do wykonanej pracy.

4. Omówiono wykonanie zobowiązania złożenia kart pracy za sezon 2012/2013 i sporządzono listę obciążeń wobec osób, które nie spełniły obowiązku wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. Uchwałą zarządu podjęto decyzję o kontynuacji współpracy z dotychczasowym „skupowym” – Marcinem Leśniewskim, który w wyniku przetargu obniżył cenę do 0,5 zł brutto od kilograma skupionej zwierzyny.

6. Powierzono organizację posiłków podczas polowania komercyjnego na rogacze w dniach 11-14.05 Pani Ewie Burzyńskiej.

7. Wyznaczono myśliwych podprowadzających na polowaniu komercyjnym. Wyznaczeni zostali Kol. J. Natkański, J. Łukawski, Z. Powierża, B. Dubrowski oraz J. Duda

8. Podjęto decyzję o sposobie wykonania podjazdu do pomieszczeń gospodarczych poprzez utwardzenie tłuczniem lub skruszonym gruzem wraz z okrawężnikowaniem. Zarząd rozpoczął poszukiwania wykonawcy

Bez kategorii