Posiedzenie Zarządu Koła

login-logo

W czwartek 31.01 odbyło się posiedzenie zarządu Koła. Spośród kilku spraw tych bardziej przyjemnych podjęto decyzję o ustaleniu stałych terminów posiedzeń. Aby każdy członek orientował się kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie zarządu i miał możliwość przedkładania swoich spraw przed zarządem Koła postanowiono, iż w każdy ostatni weekend (czwartek-sobota) miesiąca będzie zwoływane takie posiedzenie. Konkretne terminy będą w miarę możliwości publikowane na stronie oraz do uzyskania bezpośrednio od członków zarządu.