Ministerstwo Środowiska zmieniło regulamin polowań

IF

Minister środowiska Marcin Korolec podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu polowań. Z uwagi na ciągłe modyfikacje broni myśliwskiej zaniechano ustalania jej kalibru. Pozostawiono natomiast wymóg stosowania myśliwskiej amunicji kulowej charakteryzującej się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy, niezależnie od kalibru tej broni.