Warsztaty o wilku i żubrze w zachodniopomorskim

wilk

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie serdecznie zaprasza na warsztaty informacyjne w ramach kampanii promocyjnej – Bliżej Natury – Tropem wilka i żubra. Zakres tematyczny warsztatów będzie obejmował biologię, stan populacji wilków i żubrów w Polsce oraz w województwie zachodniopomorskim, a także podejmowane działania ochrony czynnej związane między innymi z łagodzeniem konfliktów i zapobieganiem szkodom powodowanym przez te gatunki.

Warsztaty odbędą się dnia 21 sierpnia 2013 w godzinach od 9.30 do 15.00 w Hotelu OSKAR, ul. Ordona 7 w Szczecinku.

Zgodnie z zakładanym programem, warsztaty będą miały charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób, instytucji i jednostek. Zgłoszenia udziału w warsztatach należy przesłać do dnia 16 sierpnia 2013r. na adres elzbieta.holubczat.szczecin@rdos.gov.pl lub numer faksu 94 36 70 930.

PROGRAM

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Powitanie, prezentacja formuły i ogólnych założeń programu warsztatów
 10.15 – 11.45  I Panel tematyczny: Wilk Canis Lupus

Biologia i sposoby monitorowania wilków, problmey koegzystencji z człowiekiem, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej – prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytur Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

 11.45 – 12.30 Przerwa
 12.30 – 14.00 II Panel tematyczny: Żubr Bison bonasus

Ochrona czynna żubrów w województwie zachodniopomorskim, szkody wyrządzane w gospodarce leśnej i rolnej oraz sposoby ich ograniczania – Magdalena i Maciej Tracz, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

 14.00 – 15.00 Wolne wnioski, dyskusja panelowa

plakat-warsztaty-tropem-wilka-i-zubra