Darzborowa akcje wywozu karmy

wp_20141207_020

Siódmego grudnia spóźniony prezent mikołajkowy mieszkańcom naszej kniei sprawili Członkowie Koła „Darzbór” w Szczecinku. Zarząd Koła zakupił 25 ton buraków cukrowych i tyle samo marchwi, które zostały wpierw zdeponowane w gospodarstwie w Mosinie a następnie wywiezione równomiernie do naszych łowisk pod paśniki i stałe miejsca dokarmiania uzgodnione z leśniczymi.

wp_20141207_018Przy dużym współudziale rolników, którzy użyczyli swój sprzęt oraz czas wysłano kilkanaście mieszanych ładunków. Z tego miejsca chcieliśmy podziękować wszystkim aktywnie uczestniczącym osobom spoza Koła, Kolegom, którzy stawili się na zbiórce i dopilnowali sprawnej przeprowadzonej akcji.

Jednym z celów wywiezienia karmy było odciągnięcie zwierzyny od upraw leśnych i uniknięcia skupianiu się dużych chmar w pojedynczych miejscach, a przy okazji zapewnieniu łatwego dostępu do pożywienia przy nadchodzącej zimie.

20141207_102704W nadchodzący weekend będzie mieć miejsce kontrola wszystkich miejsc stałego dokarmiania, przy których obowiązkowa mają stać uzupełnione lizawki z solą, o czym informowano przed akcją wywiezienia karmy.

Osobne słowo dla „gospodarzy” rewirów którym zapewniliśmy transport, a którzy nie znaleźli czasu by się stawić bądź zapewnić chociaż osoby do pomocy. Biorąc pod uwagę zaangażowanie osób spoza Koła, niepolujących wypada powiedzieć jedynie WSTYD Koledzy „gospodarze”.