Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia

15062011306

Na wniosek ZO Koszalin oraz Komisji Rewizyjnej została dokonana zmiana w porządku obrad. Wnioski z poprzedniego zebrania zostały usunięte gdyż nie są w kompetencji Walnego lub są nieprecyzyjne. Proponowana uchwała odpłatności za tusze na polowaniach zbiorowych jest wynikiem potrzeby uregulowania sposobu rozliczeń za branie dzików na użytek własny i wynika z kontroli Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad można pobrać z zakładki „Materiały do pobrania”