Z archiwum Darzboru 1959/60

plan-zagospodarowania-139-59-60Niniejszym rozpoczynamy serię artykułów poświęconym statystyce porównawczej w gospodarce łowieckiej Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku. Korzystając z przeniesienia archiwum i uporządkowywania go można wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Pozwala to także zrozumieć pewne zwyczaje i mechanizmy jakie u nas panują. Na początek sezon 1959/60.

SEZON 1959/60

Plan pozyskania zwierzyny na obwodzie nr 139, który zajmował powierzchnię 8750 ha w tym zaledwie 470 ha lasu zakładał:

 GATUNEK PRZEWIDYWANY STAN NA IV.1959 PLAN ODSTRZAŁU WYKONANY ODSTRZAŁ
Jelenie razem 43  2 1
byki 15 1 1
łanie 21 1
cielęta 7
Sarny razem 150 3 2
rogacze 48 2 1
kozy 76 1 1
koźlęta 26
Dziki 127 20 20
Lisy 35 8 8
Zające 420
Kuropatwy 47
Kuny – tumaki 47
Borsuki 4

Zagospodarowaniem obwodu zajmował się jeden  dozorca łowiecki. W tym jednym sezonie w łowisku zapewniono:

RODZAJ CZYNNOŚCI STAN NA 31.III.1959  WYKONANIE
 Poletka karmowe 2,2 ha 1,2 ha
 Liściarka 1800 kg
 Siano z seradeli, koniczyny, mieszanek itp.  700 kg
 Owies w snopach 1200 kg
 Okopowe 2000 kg
 Poślad  50 kg
 Sól i mieszanki mineralne 50 kg
 Paśniki dla zwierzyny płowej 3 2
 Paśniki dla zajęcy 7 10
Lizawki i gryzawki (stałe) 21 20
Pułapki na drapieżniki skrzydlate 1

Odstrzały były w formacie A4 z wydanym zezwoleniem na awersie i sprawozdaniem z polowania na rewersie. Jak widać na przykładzie Kolegów Bonieckiego i Rygielskiego ilość zwierzyny w zezwoleniach była różna dla każdego Członka Koła. W aktach zachowały się jeszcze upoważnienia dla Kol. Jerzego Idryńskiego i Edwarda Wojciechowskiego.

59-60-odstrzal 59-60-odstrzal-2 59-60-odstrzal-sprawozdanie

59-60-protokol-zbioroweW sezonie 1959/60 zostało przeprowadzonych 9 polowań zbiorowych. Wszystkie prowadził Kol. Leon Sohlich, a organizacją i transportem zajmowali się Kol. Adolf Habler i Mamert Zienkiewicz. Zbiórki odbywały się o godz. 6.00 przy ówczesnej ul. Buczka 74 (obecnie ul. Klasztorna i Szczecińska) poza ostatnim polowaniem w dniu 7.02.1960 – godz. 6.30. Warto zwrócić uwagę, iż wtedy obowiązywały zmiany czasu do roku 1964 i po przerwie od 1977r. Wszystkie polowania odbywały się w obwodzie 139, który leżał w obrębie nadleśnictw Szczecinek i Piława. Polowano na dziki i lisy. Najczęściej polowano w 10 strzelb – najwięcej było 13. Należy zwrócić uwagę, iż plan odstrzału realizowano w ogromnej większości na polowaniach zbiorowych. Na indywidualnych polowaniach pozyskano jedynie byka, rogacza i kozę.

59-60-kalendarz

DATA NADLEŚNICTWO (OBW. 139) DZIKI LIS STRZELCY
11.X.1959 Szczecinek 3 Zienkiewicz, Sohlich, Proszewski
18.X.1959 Piława 2 Gałka, Chocimiec
25.X.1959  Szczecinek 1 Gałka
15.XI.1959 Szczecinek 3 1 2 x Sohlich, Zienkiewicz, Chocimiec, Gałka- lis
29.XI.1959 Piława
13.XII.1959 Szczecinek 2 3 Gałka, Chocimiec, Zienkiewicz – lis, Habler – lis, Boniecki – lis
20.XII.1959 Szczecinek 2 1 Zienkiewicz, Proszewski, Rygielski – lis
10.I.1960 Piława 2 2 Sohlich, Gałka, Zienkiewicz – lis, Grenda – lis
24.I.1960 Piława 1 1 Rygielski, Sohlich – lis
7.II.1960 Szczecinek 2 Sohlich, Chocimiec