Wywóz karmy – zmiana terminu!

20110107022

W wyniku późniejszej dostawy marchwi dokonano zmiany terminu wywozu karmy na niedzielę 7-go grudnia od. godz. 10.00. Członkowie Koła „Darzbór” będą wywozić marchew i buraki cukrowe do stałych miejsc dokarmiania na terenie naszych obwodów. Poniżej znajduje się harmonogram wysyłania transportu. Obecność gospodarzy rewirów, na które będą wysyłane transporty jest obowiązkowa by dopilnować dowóz w odpowiednie miejsce i pomoc przy rozładunku.

Wywóz rozpocznie się o godz. 1.0.00. Będziemy mieć do dyspozycji 7 środków transportu, które kolejno będą ładowane i od razu wywożone w odstępach ok. 15 minutowych. Przy miejscach wyłożenia karmy gospodarze rewirów są zobowiązani do wykonania czterech lizawek wypełnionych solą z mikroelementami w pobliżu – sól jest do pobrania w Kucharowie. Przy miejscach dokarmiania obowiązuje kategoryczny zakaz polowania.

Godz.

Środek transportu

Lokalizacja 1-go transportu

10.00

Mosina

T. Natkański

10:15

Kapsa

Leśniewski

10:30

Darzbór

Bialopiotrowicz

10:45

Mrozicki

3 ladunki (Filipiak, Kęsicki, Grenda)

11:15

Kuta

2 ladunki (Sobczak, Mrozicki)

11:40

Tederko

Tederko

11:55

Susiak

Śliwicki

12:10

Jarząb

Krokosz

12:25

 Mosina Burzyński 

12:25

 Kapsa

Kapsa

12:25

 Darzbór

Dubrowski