Szkolenia dla członków Koła

owiectwo-1-103

Członkowie zainteresowani poszerzeniem wiedzy łowieckiej w zakresie szacowania szkód łowieckich, strzelectwa myśliwskiego, oceny wieku zwierzyny płowej i wyceny medalowej lub wabienia jeleni, rogaczy i lisów mogą zgłaszać udział w szkoleniach które organizuje m.in. stacja badawcza w Czempiniu. Koszty szkoleń pokrywa Koło. Osoby zainteresowane szacowaniem szkód w nadchodzącym sezonie mają obowiązek odbyć szkolenie.

1506201131721-23.03.2014r. Szacowanie szkód łowieckich dla zaawansowanych (dla osób już szacujących szkody)

Celem kursu będzie:
-próba rozwiązania bieżących problemów występujących w obwodach uczestników kursu,
-szacowanie końcowe w uprawie: rzepaku, użytku zielonym, oziminie.
-omówienie wybranych wyroków Sądów Powszechnych- uchybienia i niedopatrzenia szacujących szkody

04-05.04.2014r. Szacowanie szkód łowieckich dla początkujących

Uczestnicy kursu wysłuchają wykładów na tematy związane z bronią i amunicją myśliwską (rodzaje, zastosowanie praktyczne, technika stosowania), aktualnymi prawidłami strzelań myśliwskich, ustawą o broni i amunicji (pełna interpretacja) oraz wezmą udział w zajęciach praktycznych na strzelnicy oraz w zajęciach z zakresu pomocy przed medycznej.

11-13.04.2014r. Sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego

06-08.06.2014r. Ocena wieku zwierzyny płowej i muflonów oraz wstępna wycena medalowa

01-03.08.2014r. Wabienie jeleni, rogaczy i lisów