Spotkanie szczecineckich kół

p1050261We wtorek 25-go listopada w kwaterze Koła Łowieckiego Darzbór w Szczecinku odbyło się szczególne spotkanie. Wzięli w nim udział przedstawiciele szczecineckich kół łowieckich takich jak Ostoja, Oszczep, Ponowa oraz oczywiście Darzbór. Tematem spotkania był aktywne propagowanie łowiectwa w lokalnej społeczności oraz integracja członków naszych kół poprzez szereg imprez.

Pomysł na nawiązanie dialogu i głębszej współpracy dojrzewał od dawna. Każde z naszych kół prowadzi swoje działania na rzecz promocji łowiectwa jednak pojedyncze koła mają ograniczone możliwości. Stąd dyskusja nad podjęciem wspólnych działań. Reprezentanci kół byli zgodni, iż wspólne działanie i ściślejsza integracja na wielu płaszczyznach da bardziej wymierne efekty. Przykładem tego były chociażby organizowane wspólnie pikniki połączone z rywalizacją sportową między dwoma kołami.

Spotkanie wyłoniło stałych reprezentantów z ramienia kół, którzy będą cyklicznie i regularnie zasiadać do rozmów na temat wspólnych inicjatyw. Z ramienia Koła „Darzbór” reprezentantami wyznaczono prezesa Marka Łukaszewskiego oraz skarbnika Mariusza Śliwickiego. Jednym z pierwszych efektów wspólnych działań będą szczecineckie łowy na drapieżniki w okolicach lutowej pełni, zawody strzeleckie kół ze Szczecinka oraz wspólne wystawy i zawody sportowe.