Relacja z I Łowów Ziemi Szczecineckiej na Drapieżniki

img_8594_085845

Podczas minionej pełni miały miejsce I Łowy Ziemi Szczecineckiej na Drapieżniki, w którym udział brały cztery koła łowieckie ze Szczecinka: Darzbór, Ostoja, Oszczep oraz Ponowa. Przez 3 dni myśliwi z tych kół próbowali zmierzyć się ze sprytem i przebiegłością naszych drapieżników we własnych łowiskach. Ostateczny rezultat wspólnych łowów można było zobaczyć przy naszym domku  w Kucharowie w sobotnie popołudnie.

img_8586_085836Myśliwy, który pozyskał w tym czasie największą ilość lisów uzyskał miano Króla polowania. I tak kolejne miejsce to I V-ce król polowania i II V-ce król polowania. Nie można było zapomnieć o jedynej Dianie biorącej udział w polowaniu, która uzyskała miano Królowej polowania w kategorii Dian. Wśród czterech Kół Łowieckich DARZBORU, OSTOII, OSZCZEPU i PONOWY wytypowano koło, którego członkowie pozyskali największą liczbę drapieżników. Te Koło otrzymało Puchar przechodni wraz z dyplomem. Po czterech latach, koło, które zwycięży i zdobędzie puchar największą ilość razy pozostawia puchar na stałe, jako trofeum z polowań na lisy.

img_8587_085838Uroczystość zakończenia I Łowów Szczecineckich Kół Łowieckich na Drapieżniki rozpoczęła się od uroczystego pokotu, który ułożony był pośród gałązek igliwia. Pokot składający się z lisów, jenotów i kuny, które również zaliczane są do agresywnych drapieżników, niektórzy nawet twierdzą, iż są groźniejszymi drapieżnikami niż lisy. Uroczystość chwili podkreślały palące się żagwie na rogach kwadratu, które w cudowny sposób podkreślały oddanie szacunku dla tam znajdujących się na pokocie zwierząt.

Na uroczystość zakończenia polowania z ramienia Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego z Koszalina zaszczyciła nas delegacja w osobach Łowczego Okręgowego kol. Janusza RYNKIEWICZA oraz Przewodniczącego Komisji Tradycji i Kultury przy Zarządzie Okręgowym w Koszalinie kol. Marka PLEWY.

img_8591_085842Uroczysty pokot rozpoczął się o godzinie 16:00 powitaniem wygłoszonym przez Prezesa Koła Łowieckiego kol. Marka ŁUKASZEWSKIEGO. W powitaniu nie szczędził słów uznania dla myśliwych, uczestników polowania, a także podziękował za obecność delegacji z Zarządu Okręgowego.

Kolega Marek ŁUKASZEWSKI odczytał wyniki końcowe ustalone przez komisje składającą się z przedstawicieli Kół Łowieckich w osobach łowczych tych kół, które przedstawiały się następująco:

Pozyskano ogółem 42 lisy, 2 jenoty oraz 1 kunę.

Koło Łowieckie OSTOJA, których13 jego myśliwych pozyskało 15 lisów;

Koło Łowieckie DARZBÓR jego 10 myśliwych pozyskało 5 lisów;

Koło Łowieckie PONOWA jego 12 myśliwych pozyskało 12 lisów oraz 2 jenoty;

Koło Łowieckie OSZCZEP jego 9 myśliwych pozyskało 10 lisów oraz kunę.

W związku z powyższym w klasyfikacji Kół Łowieckich Puchar przechodni wraz z okolicznościowym dyplomem otrzymało Koło Łowieckie OSTOJA, nagrodę odebrał Prezes Koła Łowieckiego kol. Bernard OGRODNICZAK

W klasyfikacji indywidualnej

Królem polowania został kol. Andrzej SIWICKI z Koła Łowieckiego PONOWA z pozyskanymi 5 lisami;

I Vice królem polowania został kol. Grzegorz MAJKOWSKI z pozyskanymi 4 lisami i 1 kuną;

II Vice królem polowania został kol Łukasz SUSIAK z pozyskanymi 4 lisami.

Honoru Darzboru bronili Jan Natkański, który znalazł się tuż za podium (4 lisy) oraz Franciszek Burzyński (1 lis).

W kategorii Dian Królową polowania bezkonkurencyjnie została kol. Dorota CHRZANOWSKA.

img_8595_085846Medale przygotowane wyłącznie na te polowanie z wizerunkiem lisa i wypisanymi nazwami wszystkich uczestniczących Kół Łowieckich w polowaniu oraz okolicznościowe dyplomy potwierdzające zdobycie nominacji wręczył dla zwycięzców Łowczy Okręgowy kol. Janusz RYNKIEWICZ gratulacje złożył ponadto Przewodniczący Komisji Kultury i Tradycji przy Zarządzie Okręgowym w Koszalinie kol. Marek PLEWA, nie zabrakło również wśród składających gratulacji obecnych Członków Zarządów Kół Łowieckich uczestniczących w polowaniu.

W dalszej części obchodów związanych z uroczystym pokotem po zakończeniu I Łowów Szczecineckich Kół Łowieckich na Drapieżniki kol. Janusz RYNKIEWICZ poproszony został przez prowadzącego uroczystość kol. Marka ŁUKASZEWSKIEGO o wręczenie medali za zasługi łowieckie dla naszych kolegów, „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej” dla kol. Jerzego KOLBUSZ z Koła Łowieckiego OSTOJA oraz „Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej” dla kol. Bernarda OGRODNICZAKA z Koła Łowieckiego OSTOJA.

img_8574_085829Następnie wręczone zostały certyfikaty wraz z medalami za pozyskanie medalowego trofeum, dla kol. Jerzego KOLBUSZA z Koła Łowieckiego OSTOJA za przedstawiony do wyceny wieniec jelenia byka pozyskanego w dniu 05.01.2014. na terenie obwodu nr 124 z ogólna liczbą 170,88 pkt CIC kwalifikującą wieniec do Brązowego medalu oraz dla kol. Marka BUBLEJA z Koła Łowieckiego OSTOJA za przedstawione do wyceny parostki kozła pozyskanego w dniu 24.06.2014. na terenie obwodu nr 123  wycenione przez Komisję Wyceny Trofeów w Koszalinie na 106,58 pkt. CIC z kwalifikacją parostków do Brązowego medalu. Medale oraz certyfikaty dla wymienionych kolegów wręczył Łowczy Okręgowy kol. Janusz RYNKIEWICZ

Gdy na zakończenie podsumowujący głos zabierał kol Marek ŁUKASZEWSKI Prezes Koła Łowieckiego DARZBÓR gospodarza tegorocznych I Łowów Szczecineckich Kół Łowieckich Na Drapieżnika jeszcze obdarowani dyplomami z dołączonymi do nich medalami odbierali ostatnie gratulacje. W krótkich słowach kol. Marek podsumował kończące się polowanie gdzie z otuchą i nadzieją wybiegał już o rok do przodu by zaprosić wszystkich uczestników tegorocznego polowania na polowanie w przyszłym roku. Kolega Marek, już na zakończenie swojej wypowiedzi zaprosił wszystkich uczestników polowania na biesiadę łowiecką z udziałem zaproszonych gości.

Marek Bublej

P.S. Rezultat łowów okazał się pozytywnym zaskoczeniem. Niewielki mieli w nim niestety udział członkowie Darzboru, którzy większą wagę skupili na kończącej biesiadzie. Może jednak presja kolegów z pozostałych kół na przyszły rok podziała mobilizująco na nas i efekty będą lepsze. W końcu najważniejszym było przywrócenie zainteresowania łowom na drapieżniki i zmniejszenie ich liczebności, która bezpośrednio oddziaływuje na liczebność zwierzyny drobnej oraz saren.