Porządek obrad Walnego Zebrania

Przypominamy o nadchodzącym Walnym Zebraniu Członków Koła „Darzbór”. Poniżej znajduje się porządek obrad, a w zakładce materiały do pobrania dostępne są propozycje uchwał zarządu oraz członków Koła.

Zarząd Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku informuje, że w dniu 13.10.2012 o godz. 10.00 odbędzie się w Kucharowie Walne Zebranie Członków Koła.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i omówienie proponowanych uchwał.

6. Głosowanie nad przyjęciem uchwał.

7. Przedstawienie i omówienie Kalendarza Polowań Zbiorowych na sezon 2012/2013.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zakończenie zebrania i wspólny obiad.