Plan zasiewów

15062011317

W zakładce „SZKODY”  zostały umieszczone plany zasiewów Spółki Juchowo, na której oznaczono kolorami konkretne uprawy. Prosimy i zwrócenie uwagi na uprawy zwłaszcza świeżo po zasianiu, które odbyło się w większości w ostatnich dniach. Polujący przy uprawach proszeni są o precyzyjne zapisy w książce pobytu w łowisku. Pozostałe uprawy narażone na szkody będą systematycznie aktualizowane.