Okólnik Zarządu oraz dyżur Łowczego

IF

W dziale materiały do pobrania dostępny jest okólnik Zarządu. W okólniku znajduje się m.in. uchwała Zarządu Koła w sprawie wprowadzenia podziału obwodów na łowiska, informacje dot. imprezy karnawałowej oraz dyżuru łowczego 29.12.2014 i 2.01.2014. Ponadto w niedzielę 28.12.2014 o godz. 12.00 w bibliotece przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie mieć będzie miejsce szkolenie z elektronicznej książki wyjść w łowisko.