Odstrzały na rogacze

IF

W dodatkowym panelu po zalogowaniu znajduje się zakładka „Zasady wydawania odstrzałów” gdzie znajduje się decyzja Zarządu Koła w sprawie wydawania odstrzałów na sarny rogacze w sezonie 2015/2016 na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 18.04.2015.