Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy

IF

Po zakończeniu sezonu polowań na rogacze przyszedł czas na ocenę prawidłowości odstrzału. I tak 23-go października (środa) w siedzibie Nadleśnictwa Szczecinek przy ul. Kościuszki o godz. 17.30 komisja zweryfikuje nasze trofea z zasadami selekcji saren rogaczy. Jesteśmy ciekawi czy jakieś ciekawe rogacze zostały upolowane w naszych łowiskach w minionym sezonie, a jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Oby wszyscy wyszli na zielono 😉

Nadmienić należy, że selekcja sarn to również selekcja kóz…a jesteśmy w pełni sezonu, tak więc pamiętajmy o oszczędzaniu mocnych, prowadzących kóz, a skupmy się na słabych i pojedynczych osobnikach. Przekazywane geny u sarny poza bazą żerową, warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi są znacznym czynnikiem przy wzmocnieniu kolejnych populacji. W ocenie wielu niedopuszczalne jest również strzelanie koźląt rodzaju męskiego – dajmy tej młodzieży dorosnąć i podziwiajmy wtedy piękne rogacze w kolejnych latach.