Moje Łowy całkowicie darmowe

moje-lowy

Kilka tygodni temu przedstawialiśmy nowatorskie rozwiązanie na naszym rynku w postaci internetowego serwisu łowieckiego pełniącego funkcję notatnika i pamiętnika. Pomysłodawcy serwisu zmienili koncepcję i postanowili udostępnić całą funkcjonalność użytkownikom całkowicie bezpłatnie. Dwa instruktarze dotyczące podstawowych funkcji znajdują się poniżej a adres strony to w w w . m o j e – l o w y . p l.