Kwestia lewej flanki

p1020789

„Kierunek miotu! Jaki masz kierunek miotu?!” – echo niosła Darzborowa knieja. Kwestia lewej flanki przewija się niemalże na każdej zbiorówce. Różne interpretacje popierane przez pewne autorytety należy jednak wyrzucić do kosza i przyjąć do wiadomości to co wydawało się oczywiste od samego początku. Na łamach Łowca Polskiego na ten temat wypowiedział się Maciej Grudziński nie pozostawiając żadnych złudzeń.

kierunek-miotu

Pytanie:

Mam pytanie dotyczące polowań zbiorowych, gdyż zostałem wyznaczony do prowadzenia kilku polowań w naszym kole. Od której strony stawiamy na polowaniu zbiorowym małe numery? Zgodnie z regulaminem polowań stanowiska rozstawiamy od lewej flanki. Co należy rozumieć przez pojęcie lewej flanki?

Odpowiedź:

Rzeczywiście, zgodnie z par. 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, numeracja stanowisk zaczyna się od lewej flanki. Zgodnie z definicją zawartą w ww. rozporządzeniu, przez flankę rozumie się skrzydło linii myśliwych zagięte w kierunku nadchodzącej naganki. Zatem lewa flanka znajduje się oczywiście po lewej stronie linii myśliwych z punktu widzenia znajdujących się na tej linii myśliwych. Zatem małe numery stanowisk będą znajdowały się po prawej stronie poruszającej się naganki, a po lewej stronie odwróconych przodem do miotu myśliwych.

Maciej Grudziński