Koniec polowań z 222 i 223 Rem?

mini-dsc04592

W minionym dniu wszystkie KWP zostały poinformowane o interpretacji Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska odnośnie zastosowania kalibrów 222 i 223 Rem na polowaniach. Według tej interpretacji kalibry nie spełniają wymogów przepisów warunków wykonywania polowania i nie będą więcej rejestrowane przez KWP. Konsekwentnie, broń z tym kalibrem nie może zostać dopuszczona do polowania, a jedynie do celów sportowych na strzelnicy.

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska, prawodawca jednoznacznie określił w § 3 ust. 2  Rozporządzenia z dnia 23 marca  2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. nr 61 poz. 548 ze zmianami)  że używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi posiadać minimum 5,6 mm i być przeznaczona do strzelania amunicją charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 j w odległości 100 m od wylotu z lufy.

                Prawodawca nie przewidział możliwości zaokrąglenia kalibru lufy do dziesiętnych części minimetra, zatem należy uznać, iż broń o kalibrze 5,56 mm nie spełnia warunków, jakie winna spełniać broń przeznaczona do polowania.

                Bez znaczenia – w ocenie Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska – jest fakt możliwości użycia pocisku o większej średnicy (w przypadku kalibru 222 i 223 Rem – 5,7 mm), gdyż wskazany wyżej przepis prawa dotyczy kalibru broni  czyli najmniejszej średnicy przewodu lufy, a nie pocisku.

                Tym samym stwierdzić należy, że broń o kalibrze mniejszym niż 5,6 mm nie może zostać uznana za broń dopuszczoną do wykonywania polowań, a zatem  nie może być rejestrowana do celów łowieckich.

                Jednocześnie informujemy, że osoby, którym broń tego rodzaju została zarejestrowana, mogą ją oczywiście w dalszym ciągu posiadać (brak jest bowiem podstaw prawnych do cofnięcia pozwoleń na broń) natomiast nie mogą wykonywać z niej polowań.”