Komunikat Zarządu Koła

proc

W dniu 14.03.2014 rezygnację z funkcji sekretarza Koła złożył Kolega Robert Proć. W imieniu Zarządu i Kolegów z Koła przekazujemy serdeczne podziękowania za kilkuletnią pracę na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego oraz Koła Łowieckiego Darzbór w Szczecinku. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków odbędą się wybory uzupełniające składu Zarządu Koła.