Informacje organizacyjne – trening strzelecki

p1020545

Przypominamy, iż w niedzielę od godz. 9.00 na strzelnicy myśliwskiej w Manowie odbywać się będzie trening strzelecki w formie zawodów oraz przystrzelanie broni. W celu usprawnienia organizacji prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji. Strzelnicę mamy dyspozycyjną w godz. 9-13. Po zakończeniu treningu skorzystamy z paleniska by można było coś przekąsić.

1. Prosimy o stawienie się na terenie strzelnicy już o godz. 8.30. Warto mieć na uwadze wzmożony ruch w kierunku miejscowości nadmorskich, który wpłynie na dłuższą jazdę niż zwykle.

2. Od godz. 8.30 będzie wydawana amunicja oraz ustanowiony zostanie podział na grupy. O godz. 9 będzie mieć miejsce szkolenie oraz instruktarz.

3. Wszyscy zostaną podzieleni na 4 grupy 9-io osobowe by jak najsprawniej przeprowadzić 4 konkurencje + przystrzelanie.

4. Koledzy zostali podzieleni na następujące grupy:

  Filipiak (F) Kłoda (K) Dubrowski (D) Łukaszewski (L)
Filipek Rafał Burzyński Franciszek Dubrowski Bartosz Duda Jarosław
2 Filipiak Andrzej Kłoda Sławomir Białopiotrowicz Franciszek Grenda Sławomir
3 Mrozicki Pawel Krokosz Andrzej Firaza Paweł Grenda Wojciech
4 Mrozicki Piotr Marek Dariusz Kapsa Szymon Łukaszewski Marek
5 Mrozicki Witold Marek Czesław Łukawski Józef Sobczak Jan
6 Powierża Zbigniew Leśniewski Marcin Natkański Tomasz Sobczak Sebastian
7 Susiak Władysław Natkański Jan Wasylczyszyn Jarosław Zaręba Adam
8 Lehnart Marek Proć Robert Astramowicz Andrzej Śliwicki Piotr
9 Lehnart Marcin Kęsicki Jerzy Astramowicz Jan Śliwicki Mariusz

 Kolejność konkurencji wg grup:

I – Skeet II-Trap III – Przeloty IV – Os V – dzik
F K D L xxxxxxxx
xxxxxxxx F K D L
L xxxxxxxxx F K D
D L xxxxxx F K
K D L xxxxxxx F

3. Osoby, które zgłosiły swój udział w terminie otrzymają po 3 paczki śrutu na koszt Koła do wykorzystania tylko na treningu (niewykorzystana amunicja podlega zwrotowi). Amunicja kulowa w zakresie własnym (min. 5 strzałów do dzika w przebiegu w celu brania udziału w losowaniu nagród).5. Zawody odbędą się w 4 konkurencjach: trap, skeet, bażant oraz dzik w przebiegu (do zawodów zaliczamy pierwsze 5 strzałów).

4. Dla osób, które nie potwierdziły uczestnictwa w terminie, a zjawią się 14-go lipca zapewnione będzie max. po jednej paczce śrutu do wykorzystania na treningu.

5. Osoby nie uczestniczące w treningu 14-go lipca nie otrzymają amunicji.

6. Zwycięzca klasyfikacji ogólnej otrzyma pamiątkową statuetkę oraz jedną z nagród rzeczowych. Warunkiem ubiegania się o nagrody rzeczowe jest udział we wszystkich konkurencjach. Nagrody otrzymają również drugie i trzecie miejsce oraz jedna wylosowana osoba. Dla najlepszego dubeltkowicza przeznaczona jest paczka śrutu, a dla najlepszego w kuli paczka amunicji wg kalibru.