Aktualizacja dziennika uchwał Koła

p1050261

W dziale materiały do pobrania po zalogowaniu został umieszczony zaktualizowany dziennik uchwał Koła Łowieckiego „Darzbór”. Znajdują się w nim nowe uchwały podjęte na ostatnim Walnym Zgromadzeniu oraz usunięte zapisy, które w opinii ZO są poza kompetencją Walnego Zgromadzenia. Dziennik uchwał będzie do pobrania w domku w Kucharowie dla wszystkich Członków Koła.